אודות

מי אנחנו?

'הפורום לאסטרטגיה ממשלתית' הוקם במטרה להרחיב, להעמיק ולגוון את השיח המקצועי בהיבטים הנוגעים לאתגרי המגזר הציבורי בישראל במאה ה-21. הפורום מורכב מקבוצה מגוונת של שותפים הפועלים בתוך משרדי הממשלה וכן במגזר החברתי, העסקי והביטחוני, ומחזיקים בניסיון ניהולי ואסטרטגי. הפורום פעיל מאז מרץ 2019 כקבוצת חשיבה מקצועית, ופעילותו הואצה על רקע ההכרח להתמודד עם האתגר המערכתי של הקורונה והאתגרים שתקופה זו חושפת.

אתר הפורום

אתר הפורום הוקם בספטמבר 2020 במטרה להרחיב את מעגלי החשיבה ולאפשר לשחקנים חדשים לצפות ולהשתתף בשיח המתקיים בו. מטרת האתר היא לפתח את השיח ביחס לאתגרי הממשלה בישראל, ואנחנו מזמינים את בעלי העניין השונים להשתתף בפרסום מאמרים ותגובות באתר.

עקרונות השיח

עקרונות השיח בקבוצה ובמרחב הדיגיטלי נועדו להבטיח שתתקיים אלטרנטיבה משמעותי לשיח הנהוג כיום בשאלות היסוד של המגזר הציבורי בישראל. רוב הדיון המתקיים בעשורים האחרונים על המגזר הציבורי בישראל מוטה לכיוונים אקדמיים גנריים או לשאלות פוליטיות קצרות מועד. כתוצאה מכך, מתקיימת מעט מאוד חשיבה שיטתית בהקשרים אסטרטגיים-מקצועיים במטרה להוביל לשיפור הנדרש בעבודת המגזר הציבורי על שלל היבטיו המקצועיים.

לעומת זאת, האתגרים הניצבים לפתחה של הממשלה רק הופכים מורכבים יותר. בין האתגרים הללו ניתן למנות את הסוגיות של מערכת היחסים בין השחקנים השונים בסביבה הממשלתית, שאלות של מנגנוני העבודה, תקצוב ומימון ציבורי, שיטת המכרזים, אתגרי הטרנספורמציה הדיגיטלית ועוד. בהיעדר פלטפורמה המתמחה בתחומים אלה, קיים קושי בקרב השחקנים הקיימים לייצר חשיבה מעין זו, ומכאן החשיבות שאנו מייחסים להעמקת השיח בנושאים אלו.

בבסיס הפורום עומדים העקרונות הבאים והם ישמשו כתשתית התפיסתית לפרסומים בפלטפורמה זו:

מרחב גמגום ודיון – אנו מאמינים כי ברוב הסוגיות האסטרטגיות לא יכול להתקיים פתרון קסמים. הפורום מבקש לשמש בית מדרש בו ניתן להעמיק בנושאים מורכבים תוך לגיטימציה לשאול שאלות, לאתגר הנחות יסוד ולהביא לדיון תפיסות בלתי מוגמרות מתוך הרגשת ביטחון וייעוד משותף ליצירת ערך למגזר הציבורי הישראלי.

מבט מעבר לפרדיגמות הפוליטיות – להבנתנו, השיח הישראלי בעת הזו מתקשה להתנתק מהויכוח הפוליטי סביב המשך כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה. שיח זה "מזהם" כמעט כל מושג ודיון העולה לשולחן דרך הנסיון לשייכו לצד זה או אחר של המתרס וכיצד הוא משרת את המשך/הפסקת כהונתו. מצב זה מוביל לציפוף שורות המונע אפשרויות לייצר שיח משמעותי בין שחקנים שונים. אנו מנסים להניח בחזרה תשתית לדיון עקרוני, ערכי, ואסטרטגי בסוגיות אלו.

הבנות עומק ועשייה אמיצה מניעות שינויים חיוביים – בשנים האחרונות התקבע מצב תודעתי בתוך מנגנוני הממשלה ומחוצה להם, המטיל ספק ביכולת של הממשלה להתאים את עצמה לאתגרים ולשינויים בפניהם היא ניצבת. הקבעון והסטגנציה הפכו למצב הטבעי ושיח על התייעלות, רפורמות ושיפור נידון לכשלון מראש. על תודעה זו נרצה לערער ברמה התפיסתית וברמה האופרטיבית.

בחינת מבנים ותהליכים ולא ביקורת אישית – המרחב יתמקד בשאלות הנוגעות להנחות העבודה של השחקנים ומנגנוני העבודה המרכזיים במגזר הציבורי הישראלי, מתוך הבנה כי האנשים הפועלים במסגרות אלו אינם מושא הביקורת. כך למשל ראש אגף תקציבים איננו מושא הביקורת לתרבות הארגונית ולמערכת היחסים בין האגף לכלל השחקנים הממשלתיים הפוליטיים. זאת משום שהאקוסיסטם של מערכת זו התפתח בהדרגה במשך עשרות שנים ולא ניתן להטיל על פרסונה אחת אחריות בלעדית לעיצובו. על מנת לקדם שיח פרודוקטיבי נמעט בעיסוק בביקורת אישית על פעילותם של השחקנים.

מרחב בין-מגזרי ורב-תחומי – הנחת היסוד שלנו היא שמענה לאתגרי החברה הישראלית יכול להתפתח רק מתוך שילוב בין המגזרים השונים (ממשלתי-עסקי-חברתי), הן ברמה החשיבה האסטרטגית והן ברמת היישום המוצלח בשטח של המענים. לפיכך המענים חייבים להבנות מתוך היתוך של הפרספקטיבות הנושאיות השונות: הכלכלה, החברה, החינוך, הביטחון, המקומי והלאומי שלובים לגמרי אלו באלו. על כן, אנו שואפים לייצר מרחב שיחה בין-מגזרי ובין-תחומי, שיאפשר התכה והכלה של תפיסות ופוזיציות שונות.

עיקרון פארטו, התמקדות בחשוב – השיח הפוליטי בישראל מתאפיין בהתמקדות בקצוות ובטפל. התקשורת המסורתית והניו-מדיה מעניקות במה ותגמול רב לשחקנים המגיעים מהקצוות וקולות מהמרכז של החברה הישראלית נדחקים מהשיח, ובהתאמה עוסקת בעיקר בנושאים ציבוריים 'חמים' פוליטית וחברתית. אנו סבורים כי מנגנון המכרזים הממשלתי הינה סוגיית יסוד (משעממת…) אשר שיפורה יוביל להעלאת רמת השירות הציבורי בישראל ואיכות החיים לאזרח הרבה יותר מאשר שאלת מימון עמותות שמאל/ימין בשולי התקציב הממשלתי.

למידה גלובלית מתמדת בצד הכרה בנכסים ובאתגרים הייחודיים לחברה הישראלית – המרחב יפעל ליצירת שיח ישראלי-מקומי, בהפריית דוגמאות ושיח גלובלי, ללא פתרונות העתק-הדבק מיובאים, מתוך הבנה כי המקרה הישראלי הינו ייחודי ורק יצירת שיח מקומי אותנטי יכול לשמש אותנו בשאלות עיצוביות הנוגעות לחברה הישראלית.

התמקדות ביצירת המרחב ולא בהשפעה וקידום מדיניות – עיקר המאמץ והחידוש בפעילות הפורום הוא ביצירת מרחב מוגן המאפשר שיח פרודוקטיבי על סוגיות ציבוריות. כפלטפורמה לא נעסוק בקידום מדיניות כזו או אחרת. אנחנו לא פורום עם אג׳נדה אחת, פרט להבנה המשותפת שהשיח הממשלתי בישראל נדרש לפיתוח והרחבה מתמדת, במרחב בטוח ונגיש.

Print Friendly, PDF & Email