הנחות היסוד שבבסיס התמודדות הממשלה עם סבב הקורונה הראשון בישראל

ניתוח ביניים 'גל ראשון' | פברואר-יוני 2020

תקציר

משבר הקורונה נוהל באופן ריכוזי, המונע מניסיון להחזיר את המערכת הכלכלית לאיזון, שיקולי הטווח הקצר תפסו את הזירה ללא התייחסות לטווח הארוך ובראייה רטרוספקטיבית בוזבז זמן יקר והמערכת לא הצליחה עד היום להעניק מענה ממשלתי נאות למשבר. מטרת מסמך זה, שנכתב ע"י חברי הפורום לחשיבה ממשלתית, היא חשיפה של הנחות היסוד הסמויות ביסוד מערכות היחסים בין שחקני המפתח בממשלה, כפי שאלו קיבלו ביטוי במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורונה והובילו לעיצוב התגובה למשבר. ייחודו של הניתוח הוא במיקוד בחשיפת הנחות היסוד הסמויות אשר עמדו בבסיס תהליכי קבלת ההחלטות הממשלתית במהלך הסבב הראשון. הנחות אלו אינן מדוברות, לעיתים אפילו לשחקנים הפועלים מכוחן ובתוכן, אך הן קובעות ומעצבות את דפוסי הפעולה של השחקנים השונים בשדה ומכאן חשיבותן הרבה. לעמדתנו, הנחות יסוד אלו מפריעות לעיצוב מענה ממשלתי הולם למשבר ושיח ודיון קונסטרוקטיבי עליהם, בניגוד ל"שיח האשמה" המקובל, תוך ניסיונות לשפרם יובילו ליצירת מענה ממשלתי הולם: למאמר המלא