תיראו מופתעים: החזקים יתחזקו והחלשים ייחלשו

מבט מערכתי על השינויים במטרות מערכת החינוך בעקבות משבר הקורונה

תקציר

מערכת החינוך הציבורית היא אחד מהאדנים המרכזיים עליהם נסמכת החברה הישראלית. תפקידיה של המערכת בהנחלת הערכים היהודיים והדמוקרטיים בצד הכנת התלמידים לשוק התעסוקה וצמצום פערים כלכליים וחברתיים, הכרחיים לפיתוחה ולשגשוגה של החברה הישראלית. משבר הקורונה המטלטל את העולם והחברה הישראלית כולה, פגע בצורה קשה בתפקודה של מערכת החינוך בישראל. למאמר המלא